Nos cursos de Educación Infantil é imprescindible que os nenos proben, experimenten e xoguen.

Como traballamos as Matemáticas na clase? Precisamente con esa filosofía: probar, experimentar e xogar.
E case sen darnos conta estamos facendo series, asociando número e cantidade, traballando a lóxica…

E ao mesmo tempo desarrollamos a psicomotricidade fina , aprendemos a respetar turnos e a colaborar cos compañeiros

Deixar unha resposta