Na próxima semana comezaremos coa primeira misión:”Descubrir de quen son as pegadas que aparecen no colexio”.

Esta misión conta con 3 desafíos:

 1. Descubrir a pegada dunha persoa
 2. Descubrir a pegada dun animal
 3. Descubrir a pegada dunha planta

Nesta unidade, traballaremos o colexio, o corpo, os animais e as plantas. Os nen@s irán coñecendo e controlando cada vez máis o seu propio corpo: diferenciarán o seu sexo, mellloraran os seu desprazamentos e realizarán actividades de carácter lúdico con cancións e xogos, fomentando o compañeirismo, a amizade e a identificación co grupo.

Outros contidos:

 • Cuantificadores: moitos/poucos
 • Tamaño: o máis grande/o máis pequeno
 • Tempo: antes de / despois de
 • Formas: cadrado/ liña recta e curva
 • Orientación espacial: dentro de/ fóra de
 • Emocións: ledicia/tristeza
 • Nome: recoñecelo entre outros
 • Número 1: enumerar conxuntos dun elemento e iniciarse na súa realización gráfica
 • Letra “i”: recoñecela e iniciarse na súa realización gráfica

Deixar unha resposta