A semana pasada fixemos un taller cooperativo: cada equipo tiña que inventar un insecto cos materiais dispoñibles.

Con este taller traballamos:

-Desarrollo da creatividade.

-Toma de decisións en equipo.

-Respetar a quenda, e as aportacións dos demáis.

-Axudar aos compañeiros.

-Coordinación óculo-manual,…