O obxectivo de ensinar mindfulness aos nenos e nenas é dotalos de habilidades para desarrollar a súa conciencia sobre as súas experiencias interiores e exteriores, recoñecer os seus pensamentos como “soamente pensamentos”,entender como as emocións maniféstanse nos seus corpos, recoñecer cando a súa atención se distrae, e prover ferramentas para impulsar un mellor control.